Når brukermedvirkningen kommer til gards

Vi har lenge forsøkt å invitere brukermedvirkningen til boligen til Camilla. I går fikk vi et brev. Brukermedvirkningen kommer på besøk. La oss håpe hun trives, vokser og blir værende.

Her er innkallingen fra bokoordinator.

Innkalling til pårørendemøte
Innkalling til pårørendemøte

Dette er et vannskille i Bydel Nordre Aker. Vi pårørende har forsøkt å invitere brukermedvirkningen i lang tid, men administrasjonen har ikke ønsket henne velkommen. Nå som hun endelig kommer, får vi brukere og pårørende ta ansvar for å at brukermedvirkningen trives og ikke blir skremt til skogs igjen.

Camillas bolig har fire beboere med egen stemme. Jeg kan ikke se at de er invitert på møtet. Det burde de nok bli. Men nå har vi jo et forum hvor slike ting kan diskuteres.

Dette kan bli veldig bra. Vi gleder oss!

Av Truls Thirud

Far og verge til voksen multifunksjonshemmet kvinne. Lang erfaring som systemutvikler, lengst fra konsulentbransjen. Opptatt av likeverd for utviklingshemmede, spesielt de uten egen stemme.