Brukermedvirkning og lederskap

Brukermedvirkningen er en varm vind på vei inn i kommunale helse- og omsorgstjenester. Der den slipper til, rapporteres det om fornøyde brukere og bedre kvalitet på tjenestene. Brukermedvirkningen tar brukernes kompetanse på alvor, og inviterer brukerne til å bli medansvarlige i utformingen av omsorgstilbudet. Dette er framtida. Framtida kunne og burde ha vært her forlengst.… Fortsett å lese Brukermedvirkning og lederskap