Om bloggen

Bloggen drives av Truls Thirud. Jeg er far og verge for en voksen multifunksjonshemmet kvinne. Bloggen vil dokumentere erfaringer fra min datters liv, som barn og ungdom, men aller mest som voksen. Camilla er 33 år gammel i 2021.

Min datter hører til blant «de tause» utviklingshemmede. Derfor tittelen på bloggen. Hun er ikke taus i den forstand at hun ikke lager lyder eller mangler humørsvingninger – tvert i mot. Men hun er taus i den forstand at hun mangler et funksjonelt talespråk. Og hun selvskader når hun blir lei seg. Frustrasjon går ut over henne selv, ikke hennes hjelpere eller omgivelsene.

Hun trenger hjelp med alle daglige gjøremål fra hun står opp om morgenen til hun blir lagt om kvelden. Manglende språk sammen med kognitive utfordringer gjør det mer komplisert å forstå henne. Det tar tid å bli kjent med henne. Det tar tid å forstå hva hun liker og hva hun mestrer, og hva hun ler av. Hun har en smittende latter hvis du får henne til å le. Det er faktisk ganske lett, hvis du blir kjent med henne.

Etter hun ble voksen har hun bodd i en institusjonspreget omsorgsbolig i Bydel Nordre Aker i Oslo. Der bor hun nå sammen med tre andre voksne som er utviklingshemmede eller har andre funksjonshemminger. Kampen for et godt liv for Camilla er inne på det tiende året, men langt i fra over. Dette vil være et hovedtema på bloggen. Målet er å gi glimt fra hennes liv så interesserte lettere kan sette seg inn i hva hennes liv inneholder.

Det er mange historier å fortelle. Camillas historie er bare en . Jeg håper andre vil bidra med gjesteinnlegg på bloggen etterhvert. Kanskje vi sammen kan bidra til å økt åpenhet, mer kreativitet, større lærevillighet og ikke minst bedre kvalitet i den kommunale omsorgen for utviklingshemmede rundt omkring i Norges land.