Kvalitetsmåling og brukermedvirkning i botilbud for utviklingshemmede i Nordre Aker bydel

I kveld, 16. juni 2016, skal det være møte i Bydelsutvalget i Nordre Aker. Et av forslagene som fremmes er fra Venstre- og Arbeiderpartiets representanter i Helse- og Sosialkomiteen. Etter at politikerne har mottatt ulike bekymringsmeldinger om tilstanden i omsorgs-tilbudene for voksne utviklingshemmede, foreslår de nå å gjennomføre en kvalitetsmåling av bydelens omsorgstilbud til sine ca. 95 voksne utviklingshemmede… Fortsett å lese Kvalitetsmåling og brukermedvirkning i botilbud for utviklingshemmede i Nordre Aker bydel