Hvorfor skal vi det?

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte seint i fjor en kvalitetsrevisjon av bydel Nordre Aker. Nærmere bestemt av tjenestene de leverer til voksne utviklingshemmede i bydelen. Bydelen har 19 samlokaliserte boliger for utviklingshemmede. Der bor over 100 personer som regner disse boligene som sine hjem. Rapporten er trist lesning, men den gir også håp. Håp… Fortsett å lese Hvorfor skal vi det?