Åpent svar til bydelsdirektøren

Hei Øyvind, og takk for sist. Jeg leser dine kommentarer til situasjonen på Berg Gård og omsorgstilbudet til min Camilla og andre mennesker med multifunksjonshemming. Jeg skal forsøke å være kort, siden du signaliserer at du ønsker dialog om situasjonen.

Dine kommentarer i Aftenposten tyder på at du ikke er helt oppdatert i Berg Gård-saken. Her kan jeg hjelpe deg litt. Du sier:

Hvis noe har gått galt, så må det være at vi har vært for dårlige til å kommunisere med pårørende. De har hatt forventninger som ikke er i samsvar med realiteten. Vi trodde dette tilbudet ville være bedre enn det eksisterende tilbudet i Vinkelveien, men har dessverre vært for dårlige til å kommunisere hva vi har å tilby. Det beklager vi på det sterkeste, sier Henriksen.

Angående dette med at «Vi trodde dette tilbudet ville være bedre enn det eksisterende tilbudet i Vinkelveien». Dette er tafatt, Øyvind. Og det er tøys. Jeg er fristet til å si at her har kommunikasjonsrådgiveren antakelig røyket sokkene sine.

For det første, hvis bydelen velger å basere våre barns framtidige omsorgstilbud og livskvalitet på tro, så er det iallefall naivt. Dessuten er slik trosbasert utvikling av langvarige omsorgstilbud for mennesker med store og individuelle hjelpebehov lovstridig. Dette belyser Oddvar Faltin fra Pasient- og Brukerombudet utmerket i sin kommentar til saken i Aftenposten.

For det andre, det er bare å spørre oss pårørende hvis det er noe bydelsadministrasjonen tror om våre språkløse barns behov. Brukermedvirkning heter den nye og effektive metoden for å hente inn pålitelig kunnskap på feltet. Du husker kanskje jeg maste mye om dette med brukermedvirkning på det første møtet vi hadde i vår? Oddvar var jo sågar med på møtet. Ta gjerne en prat med de dyktige ergoterapeutene du har i bydelen, de er faktisk skikkelig gode på dette med brukermedvirkning.

Kanskje du har lyst til å være med på et morgenstell med Camilla fra hun vekkes til hun spiser frokost en onsdag? Det kan gi deg verdifull kunnskap som jeg har tillit til at du klarer å omsette til kvalitet og effektivitet i omsorgstjenestene for voksne utviklingshemmede i bydelen.

Resten tar vi muntlig, Øyvind. Vi i foreldregruppa ser fram til å bli involvert i prosessen med å etablere gode og trygge hjem for mennesker med multifunksjonshemming i bydelen.

Av Truls Thirud

Far og verge til voksen multifunksjonshemmet kvinne. Lang erfaring som systemutvikler, lengst fra konsulentbransjen. Opptatt av likeverd for utviklingshemmede, spesielt de uten egen stemme.