Brukermedvirkning på systemnivå

Moderne helsetjenester skal utformes på brukernes premisser. Tiden da nyutdannede helse- og omsorgsarbeidere per definisjon var eksperter på alle andres tjenestebehov er forlengst forbi. Dagens mottakere av helse- og omsorgstjenester er både godt utdannede og godt orienterte. Internett flommer over av informasjon. Ikke alt av ypperste kvalitet, rett nok. Uansett eier hver enkelt av oss… Fortsett å lese Brukermedvirkning på systemnivå