Brukermedvirkning på systemnivå

Moderne helsetjenester skal utformes på brukernes premisser. Tiden da nyutdannede helse- og omsorgsarbeidere per definisjon var eksperter på alle andres tjenestebehov er forlengst forbi. Dagens mottakere av helse- og omsorgstjenester er både godt utdannede og godt orienterte. Internett flommer over av informasjon. Ikke alt av ypperste kvalitet, rett nok. Uansett eier hver enkelt av oss våre egne behov for helse- og omsorgstjenester. Den store demokratiseringen innen fagfeltet har såvidt begynt.

I går kveld var det møte i bydel Nordre Akers Helse- og Sosialkomite. To andre foreldre og jeg møtte i åpen halvtime. En fjerde forelder hadde underskrevet innspillet jeg hadde forberedt. Vi fortalte politikerne om våre barns erfaringer med ulike varianter av systemsvikt i to av bydelens omsorgsboliger for utviklingshemmede. Komiteleder Bente Larsen (Ap) sa rett ut at flere politikerne hadde mottatt bekymringsmeldinger fra pårørende. Det skal sies at bydel Nordre Aker har en ganske tøff jobb i forhold til mange andre bydeler. Pga historiske forhold før ansvarsreformen har bydelen relativt mange voksne utviklingshemmede borgere.

Vi foreldre forsøkte å forklare problemene vi og våre barn opplevde. Vi hadde også noen ideer om at det kanskje går an å lære av andre boliger og bydeler. Bydeler som fyller begrepet brukermedvirkning med et solid og reelt innhold. Hva bydel Alna og Huset legger i begrepet brukermedvirkning vil jeg fortelle om i et kommende innlegg. I min datters bolig har systemsvikten vart i 9 år. Under 8 ulike boledere. Noen boledere har faktisk prøvd å heve kvaliteten på tjenestene, men det er begrenset hva ledere i deltidsstillinger makter på et knapt år. Det sier seg selv.

Så hva skjedde i møtet? I dag fikk jeg et kort, muntlig referat fra en av politikerne i komiteen (takk, Bjørn!). Helse- og sosialkomiteen går enstemming inn for å opprette et brukerråd brukerforum for utviklingshemmede i samlokaliserte boliger. Brukerne og deres pårørende skal bli hørt. Dette kan bli reell brukermedvirkning. Forslaget fra politikerne er framsynt, og mye spenstigere enn vi foreldre våget å håpe på.

Det er godt å være borger i en bydel med engasjerte og framsynte politikere. Her åpnes det plutselig for å gi oss pårørende og våre barn reell brukermedvirkning – og det på systemnivå. Bra jobbet!

Tenk om dette betyr slutten på 9 års systemsvikt i boligen til min datter! Tenk om det snart går an å heie på omsorgstjenestene i Nordre Aker! Tenk om vi pårørende og brukere involveres i hvordan brukerrådet brukerforumet skal settes sammen og fungere. Det må da være lov å håpe, ikke sant?

Jeg aner ikke om andre bydeler har tilsvarende ordninger. Er det noen som vet? I så fall ville det være interessant å høre mer om hvordan slike brukerråd brukerforum kan bidra til kvalitet i tjenestene.

Av Truls Thirud

Far og verge til voksen multifunksjonshemmet kvinne. Lang erfaring som systemutvikler, lengst fra konsulentbransjen. Opptatt av likeverd for utviklingshemmede, spesielt de uten egen stemme.

1 kommentar

  1. Jeg fikk epost fra leder i komiteen – Bente M. Larsen (Ap) – som presiserer:

    «Bare en liten presisering : Helse- og sosialkomiteen har bedt om at det opprettes et bruker- og medvirkningsfora (Ikke et råd). Denne saken skal opp i BU den 16.juni, og jeg regner med å få støtte for forslaget.»

    Det viktigste er vel at politikerne ser behovet for endring og økt brukermedvirkning. Så får alle gode krefter jobbe for at dette forumet blir en pådriver for kvalitet i tjenestene som voksne utviklingshemmede mottar.

Kommentarer er stengt.