Lærende organisasjoner

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo – Inga Marte Thorkildsen – er opptatt av kvalitet i helse- og omsorgstjenestene i Oslo. Hun ønsker at kommunale tjenester skal foretrekkes framfor private. De kommunale tjenestene skal bli best.  Uten fokus på profitt kan kommunen fokusere på kvalitet og faglighet. Hun beskriver byrådets ambisjoner bl.a. slik i et innlegg på Ivar Johansens blogg:

Økt samarbeid og deling av erfaring er en annen måte for å fremme utvikling. Jeg har mer tro på en lærende organisasjon med en åpenhets- og delingskultur, som tar utgangspunkt i beboernes behov og som gir rom for medarbeidernes faglighet og kreativitet.

Er det noe jeg ønsker meg i omsorgen for Camilla er det at hun hjelpes av personale som jobber i en lærende organisasjon. Jeg ønsker meg dette av to grunner. Kontinuerlig læring er en forutsetning for å bygge kvalitet over tid. Alle gjør feil, men i lærende organisasjoner lærer man raskt av feilene. Dessuten er det morsomt, motiverende og lærerikt å jobbe i lærende organisasjoner. Er man interessert i jobben sin, så er det nettopp slike steder man vil jobbe. Jeg unner alle motiverte miljøarbeidere å kunne jobbe i slike organisasjoner. Det er moro!
Les hele innlegget