Universell utforming – bra nok for alle?

Det bygges nye boliger for voksne mennesker med utviklingshemming i Nordre Aker. Dette har vi pårørende ventet på i mange år. I august fikk byggingen av boliger i den gamle bygningskroppen på Berg Gård i Nordre Aker mediedekning i Aftenposten. Vi pårørende mener at bydelen bygger boliger som ikke er egnet for alle de tiltenkte beboerne. Hva slags boliger bygges på Berg Gård, og hvorfor mener jeg at min datter ikke vil få et godt hjem der oppe?

Etter at innlegget sto på trykk, stoppet bydelsdirektøren byggingen i tre uker. Brukermedvirkningen ble slått på. Innspill som burde kommet før bydelen bestilte boligene for seks år siden ble hentet inn. Dessverre viste det seg at for min datter og tre andre voksne med multifunksjonshemming kom brukermedvirkningen for seint. Det var nå umulig eller økonomisk uforsvarlig å foreta nødvendige tilpasninger av boliger og fellesarealer. Vi pårørende til disse fire ser at de tilbudte boligene dessverre ikke vil kunne fungere som gode hjem for våre voksne barn.

Men vent nå litt. Hvordan kan det være mulig at ikke boligene vil fungere? Bydelen har jo fulgt lovverket og bestilt universelt utformede boliger. Oslo kommune har gjennomført kvalitetsrevisjon av byggeprosjektet. Ingen vesentlige problemer ble avdekket. Bydelspolitikerne har med jevne mellomrom bedt administrasjonen orientere om status i byggeprosjektet. Norsk lovverk stiller krav om at alle nye boliger skal være utformet etter prinsippet universell utforming. Og alle boligene på Berg Gård er jo vitterlig utformet etter kravene til universell utforming.

Så hva er problemet? Har vi pårørende gått helt bananas?
Les hele innlegget